Bieżące

Projekt #SMARTme jest finansowany ze środków Credit Suisse EMEA Fundation (Wielka Brytania).

Okres realizacji projektu:
01.04.2017 – 31.08.2018
Cele projektu:
 • Wyposażenie uczestników projektu #SMARTme w narzędzia oraz umiejętności ułatwiające wejście na rynek pracy;
 • Przygotowanie uczestników projektu #SMARTme do procesu usamodzielnienia się;
 • Wypracowanie przez uczestników Indywidulnych Planów Edukacji i Kariery zgodnej z ich aspiracjami i zdolnościami;
 • Ukierunkowane wsparcie uczestników projektu #SMARTme na drodze rozwoju osobistego i szukania własnej tożsamości.
Korzyści udziału w projekcie #SMARTme
 • udział w warsztatach kompetencyjnych w Credit Suisse w okresie VI 2017 - III 2018 r. 

 • sesje indywidualne  w okresie VI 2017 r. - III 2018 r. 

 • spotkania z doradcą zawodowym w okresie VII - IX 2017 r. 

 • udział w kompleksowym Programie Rozwojowym SMART ME w okresie X 2017 r. - III 2018 r. 

 • udział w certyfikowanych szkoleniach zawodowych w okresie I - III 2017 r. 

 • możliwość odbycia praktyki zawodowej w okresie VII - VIII 2018 r. 

 • udział w wyjściach integracyjnych w okresie VI 2017 r. - III 2018 r. 

 • poznanie ciekawych oraz inspirujących ludzi


Jesteś zainteresowany udziałem projekcie #SMARTme Zapraszamy do kontaktu!                                                
Napisz do nas: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Projekt „Spacerem przez Wrocław. Partycypacja Obywatelska Bliżej seniora” realizowany jest na podstawie Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu:
01.07.2016 – 31.12.2016
Cele projektu:
 • Wzrost partycypacji obywatelskiej osób starszych poprzez udział w spacerach badawczych;
 • Podniesienie wiedzy o 30 % w zakresie mechanizmów partycypacji obywatelskiej osób starszych;
 • Upowszechnienie wolontariatu osób starszych jako ciekawej formy aktywności społecznej;
 • Promowanie zaangażowania i aktywności społecznej na rzecz rozwoju lokalnego.
Opis projektu

Zadanie adresowane jest do osób starszych, które chcą działać na rzecz poprawy jakości swego życia oraz rozwoju społeczności lokalnej. Rezultatem zadania będzie wzmocnienie tkani społecznej Miasta, zaproszenie seniorów do udziału życiu publicznym, zaangażowanie ich w proces kształtowania polityki lokalnej poprzez przeprowadzenie oceny jednostek kultury we Wrocławiu oraz wypracowanie rekomendacji dla władz Miasta. Obywatele są gotowi do działań na rzecz społeczności lokalnej potrzebują wiedzy jak mogą efektywnie działań oraz przestrzeni do własnych inicjatyw. Projekt „Spacerem przez Wrocław. Partycypacja Obywatelska bliżej seniora” stwarza właśnie takie perspektyw, czyli dajemy wiedzę, narzędzia oraz szanse na kształtowanie polityki lokalnej w obszarze podnoszenia jakości życia seniorów.


Jesteś zainteresowany udziałem w działaniach podejmowanych w ramach projektu „Spacerem przez Wrocław" Zapraszamy do kontaktu!
Napisz do koordynatora projektu Kamili Polańskiej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ojcowskie Kluby Wrocław to partnerski projekt realizowany przez Fundację Rodzina i Przedsiębiorczość, Inicjatywę Tato.net oraz Gminę Wrocław.

Ojcowskie Kluby Wrocław służą wzmacnianiu mężczyzn w ich byciu dobrymi ojcami, tzn. takimi, którzy chcą i potrafią pozytywnie wpływać na swoje dzieci i podejmować wyzwania stające przed ich rodziną. Promują także postawę zaangażowanego i przedsiębiorczego ojcostwa oraz skupiają ojców chcących wspierać rozwój „kultury ojcostwa” we Wrocławiu.

Pierwszy Ojcowski Klub we Wrocławiu zainaugurował działalność 23 czerwca 2015 roku. Oferuje swoim uczestnikom warsztaty i szkolenia oparte na metodologii i badaniach Inicjatywy Tato.net (m.in. 7 sekretów efektywnego ojcostwa, Tato & Córka – nowe spojrzenie, Bliżej – pełna łączność) oraz warsztaty i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i przywództwa w oparciu o doświadczenie Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość. Ojcowie uczestniczący w pracach Klubu biorą udział we wspólnych wyjazdach ojców i dzieci, wykorzystując turystyczną, sportową, kulturalną i edukacyjną bazę miasta.

Udział w spotkaniach Ojcowskiego Klubu jest bezpłatny – serdecznie zapraszamy.

Jesteś zainteresowany udziałem w działaniach podejmowanych w ramach projektu „Ojcowskie Kluby Wrocław”? Zapraszamy do kontaktu!


Napisz do koordynatora projektu: Jakub Tarasiuk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady działania Ojcowskich Klubów

 

Strefa Aktywnej Mamy Rodzina - Rozwój - Praca to spotkania rozwojowe dla kobiet poświęcone wzmacnianiu poczucia własnej wartości, źródła wewnętrznej siły oraz odkrywaniu najlepszej wersji siebie. To czas i przestrzeń dla Ciebie, możliwość spotkania się z innymi kobietami, wzajemne wsparcie, inspiracja, dzielenie się własnymi doświadczeniami.

 

 Szczegółowe informacje o Programie. 

Projekt „Spacerem przez Wrocław. Partycypacja Obywatelska Bliżej Rodziny” realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016

Okres realizacji projektu:
01.05.2016 – 31.05.2017
Cele projektu:
 • Wzrost partycypacji obywatelskiej mieszkańców Wrocławia poprzez udział w spotkaniach informacyjnych oraz spacerach badawczych;
 • Przeprowadzenie 200 spacerów badawczych po infrastrukturze sportowo – rekreacyjnej Wrocławia;
 • Przygotowanie partycypacyjnego raportu na temat funkcjonowania oraz wykorzystania  infrastruktury sportowo – rekreacyjnej z punktu widzenia grupy użytkowników jaką stanowi rodzina w postaci e-przewodnika;
 • Promowanie zaangażowania i aktywności społecznej na rzecz rozwoju lokalnego poprzez prowadzenie kampanii społecznej.
Opis projektu

Zadanie adresowane jest to mieszkańców Wrocławia w szczególności do osób, które działają lub chcą działać na rzecz poprawy jakości życia rodzin we Wrocławiu. Rezultatem zadania będzie wzmocnienie tkani społecznej Miasta, zaproszenie mieszkańców do udziału życiu publicznym, zaangażowanie obywateli w proces kształtowania polityki lokalnej poprzez przeprowadzenie oceny funkcjonowania infrastruktury sportowo - rekreacyjnej z perspektywy potrzeb rodzin oraz wypracowanie rekomendacji dla władz Miasta. Przykład budżetu obywatelskie wskazuję, iż obywatele są gotowi do działań na rzecz społeczności lokalnej potrzebują wiedzy jak mogą efektywnie działań oraz przestrzeni do własnych inicjatyw. Zadanie stwarza właśnie takie perspektyw, czyli dajemy wiedzę, narzędzia oraz szanse na kształtowanie polityki lokalnej.


Jesteś zainteresowany udziałem w działaniach podejmowanych w ramach projektu „Spacerem przez Wrocław" Zapraszamy do kontaktu! Napisz do koordynatora projektu Ilony Gmytrasiewicz na adres e-mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dzieje się!

 
 
fbwall
 

Partnerzy