Przygotowaliśmy oraz przeszkoliliśmy 9 kobiet do pracy w sektorze IT.

90% uczestniczek projektu znalazło pracę w branż IT. 

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia celu głównego projektu tj. przełamywania stereotypizacji kobiet i mężczyzn zarówno wśród kobiet, które otworzyły się na poszukiwanie pracy w branży IT, jak i mężczyzn, którzy dostrzegli potencjał kobiet oraz kompetencje, które wzmacniają zespół.  Szczególny wpływ mają przykłady kobiet, które realizują się zawodowo w branży IT pokazując, iż jest to branża otwarta na kobiety. Firmy uczestniczące w projekcie należą do Stowarzyszenia IT Corner, które skupia kilkadziesiąt firm branży IT. Projekt nas został zaprezentowany na jednym ze spotkań Stowarzyszenia jako przykład otwarcia się branży IT w szczególności na kobiety powracające na rynek pracy. Pozytywne efekty naszego projektu sprawiły, iż inne firmy branży IT są zainteresowane większym otwarciem na kobiety.

Udało się nam również przybliżyć sektor IT jako potencjalne miejsca pracy dla kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dzieci oraz promować sektora IT jako miejsca przyjaznego mamie wśród społeczności lokalnej poprzez organizację konferencji oraz dystrybucję filmu promującego projekt.

Projekt „Mama w IT – gramy o staż” dofinansowany jest z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego Konkursu Inicjatyw Organizacji Pozarządowych 2015.

Okres realizacji projektu:
01.06.2015 – 31.10.2015
Cele projektu:
  • Przełamanie stereotypów dotyczących miejsca kobiet i mężczyzn na rynku pracy – w szczególności w branży IT,
  • Kompleksowe wsparcie uczestniczek projektu w procesie przebranżawiania się i w efektywnym szukaniu zatrudnienia,
  • Promowanie wśród społeczności lokalnej sektora IT jako miejsca przyjaznego mamie.
Opis projektu
Projekt „Mama w IT – gramy o staż” jest kontynuacją projektu „Strefa Aktywnej Mamy”, który realizowaliśmy w 2014 r. Poprzez realizację zadania publicznego "Mama w IT - gramy o staż" chcemy pokazać kobietom nowe możliwości pracy w branży do tej pory przez nie pomijanej  i uważanej za niedostępną ze względu na brak odpowiednich kwalifikacji, czy też społecznie postrzeganej jako branża zarezerwowana tylko dla mężczyzn.
W ramach projektu oferujemy:
  • możliwość poznania specyfiki pracy w sektorze IT;
  • udział w szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego,
  • możliwość odbycia stażu w firmie IT oraz zdobycie doświadczenia zawodowego na stanowisku tester oprogramowania;
  • poznanie nowego środowiska pracy;
  • możliwość uczestnictwa w kursie przygotowawczym do egzaminu ISTQB Certified Tester Foundation Level (ISTQB Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego) oraz otrzymania międzynarodowego certyfikatu ISTQB Certified Tester Foundation Level.
 
 
 

Dzieje się!

 
 
fbwall
 

Partnerzy