Centrum Rozwoju Rodziny tworzą najlepsi specjaliści, eksperci oraz praktycy, którzy z oddaniem i zaangażowaniem prowadzą warsztaty / zajęcia dla całej rodziny. 

Marcin Cichoń

Współpracownik Fundacji Pantomima, Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka, Fundacji L’Arche we Wrocławiu, Fundacji Pomocy Dzieciom SEED, Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu, Stowarzyszenia Sztukmisja, aktor teatru Lwia Paszcza i Narodowego Teatru Edukacji im. A. Mickiewicza we Wrocławiu.

Prowadził zajęcia dla dzieci i rodziców wzmacniające więzi rodzic-dziecko, uczące wspólnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu,  rozwijające umiejętności komunikacyjne w grupie, wyobraźnię i umiejętności artystyczne. 

Jest absolwentem Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, specjalizacji pantomimicznej i teatralnej, warsztatów lalkarskich z mistrzem lalkarskim Berndtem Ogrodnikiem z The National Theater of Iceland, warsztatów „Ciało w działaniu” prowadzone przez aktorów Agnieszkę i Jonathana Frolich,  warsztatów z aktorkami: Cecilią Araną-Grand i Mindy Pfeffer z The Kids Project z Nowego Yorku oraz warsztatów reżyserii teatralnej prowadzone przez reżyserkę, aktorkę i pedagoga Kathleen Ann Thompson.

 

Katarzyna Czekierda 

Jest psychologiem i psychoterapeutą, autorką publikacji naukowych, wykładowcą akademickim i członkiem międzynarodowych organizacji psychologicznych.  

Absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu (specjalność psychologia kliniczna) i Akademii Teatralnej w Warszawie. Uczestniczka całościowego kursu psychoterapii w podejściu systemowym Fundacji Na Szlaku oraz Zakładu Terapii Rodzin Collegium Medicum w Krakowie. Absolwentka wielu krajowych i międzynarodowych kursów, szkoleń oraz Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich przy Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Doświadczenie terapeutyczne notuje od 2001 roku. Zdobywała je pracując m.in. na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Jest wykładowcą akademickim Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Zawodowo związana również z Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi (CareBeh) przy Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Jest członkiem European Health Psychology Society, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów, założycielką i prezesem Stowarzyszenia Terapeutów Rodzin „Rozwój”.

 

Natalia Wiśniowska Dolata

Urodziłam się, mieszkałam i studiowałam w Sopocie. Dlatego dużo czasu spędziłam spacerując po plaży w towarzystwie przyjaciół. Spokój, szeroka perspektywa, brzeg ciągnie się w nieskończoność, to wszystko bardzo sprzyja długim rozmowom, słuchaniu, odkrywaniu, zadawaniu pytań i szukaniu odpowiedzi. Do dziś trudno mi jednoznacznie ocenić gdzie więcej się nauczyłam, na plaży czy robiąc specjalizację "Menadżer personalny" na Uniwersytecie Gdańskim, niemniej jednak od zawsze właśnie to jest moją największą pasją: towarzyszenie ludziom, z zaciekawieniem, radością, otwartością i oddaniem.

Służę swoimi talentami i wiedzą, pokazując jak można wyruszyć w swoją własną drogę odkrywania tego co ważne. Jak znaleźć odpowiedzi na pytania, które się sobie zadaje i skąd czerpać siłę do tego co pragnie się robić. Dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem, pracując warsztatowo w duchu Porozumienia bez Przemocy, metodzie Marshalla B. Rosenberga. Pracuję również indywidulanie w konwencji coachingu opartego na empatii.

Dzisiaj mieszkam we Wrocławiu, na co dzień towarzyszę mojemu Mężowi Piotrowi i dzieciom Pawłowi, Emilii, Łucji i Tymoteuszowi. Spacerować lubię też po górskich szlakach. Jestem klasycznym molem książkowym. Moim hobby jest taniec.

 

Malwina Dziadas

Z wykształcenia filozof, pedagog specjalny ze specjalnością resocjalizacji i oligofrenopedagogiki. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym w charakterze nauczyciela, wychowawcy oraz asystenta uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zespół Aspergera). Szczególnym zainteresowaniem darzy osoby przejawiające różnego rodzaju zaburzenia zachowania, głównie te pojawiające się na gruncie interakcji społecznych, w tym osoby ze spektrum zaburzeń autystycznych. Przez okres dwóch lat współterapeuta w prowadzeniu zajęć psychoedukacyjnych oraz treningów umiejętności społecznych w Fundacji Promyk Słońca. Od trzech lat wychowawca oraz nauczyciel etyki w jednej z wrocławskich podstawówek oraz prowadząca zajęcia umiejętności społecznych dla dzieci z trudnościami.

Kształci się jako teraputa behawioralny (czerwiec 2018 roku – zakończenie etapu teoretycznych szkoleń na drodze do osiągnięcia licencji terapeuty behawioralnego). Uczestniczka wykładu Petera Schmidta (wysokofunkcjonujący dorosły autysta) "Dziecko i nastolatek z zespołem Aspergera w przedszkolu, szkole i w społeczeństwie – problemy i rozwiązania" oraz Jessica Minahan „Jak sobie radzić z zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi?”. Absolwentka kursu podstawowego Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Uczestniczka szkoleń: Przeciwdziałanie wykluczeniu w szkole, Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań, Mediacje rówieśnicze, Podstawy skutecznego motywowania, Inicjowanie i wdrażanie partnerskich programów rewitalizacji społecznej, Uzależnienia – alkoholizm, narkomania…, Grupa wsparcia, Interwencja Kryzysowa w przypadku przemocy w rodzinie, Warsztaty antydyskryminacyjne, Prewencja handlu ludźmi na Dolnym Śląsku. Uczestniczka konferencji "Jeśli nie nauczanie indywidualne to co?" - dotyczące dzieci z zespołem Aspergera.

Wielbicielka działań artystycznych we współpracy z dziećmi, szczególnie na gruncie sztuk plastycznych oraz czołowy magik podczas zajęć akademii magika, prowadzonych w jednej z wrocławskich szkół.

Cel przyświecający jej pracy, to pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, szczególnie na gruncie nabywania przez nich nowych, praktycznych umiejętności oraz umiejętności komunikacyjnych i społecznych. Ponadto wspieranie dzieci przejawiających tzw. "zachowania trudne". Zaprasza na zajęcia treningu umiejętności społecznych oraz indywidualne konsultacje dotyczące tworzenia programów behawioralnych (nauka umiejętności, radzenie sobie z zachowaniami trudnymi, aspołecznymi) oraz radzenia sobie z różnego rodzaju stanami lękowymi.

Prywatnie – szczęśliwa żona i mam małej Niny, zapalona rowerzystka i biegaczka narciarska, miłośniczka psów, uwielbiająca dalekie podróże i przygody.

 

Karolina Madejka

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji pod stałą superwizją w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej o specjalizacji klinicznej oraz członek nadzwyczajny WTTS. Posiada certyfikat specjalisty do spraw przemocy i pracy korekcyjno – edukacyjnej ze sprawcami oraz ofiarami przemocy oraz certyfikat w zakresie edukacji seksualnej wydany przez Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Rozwoju Rodziny. Ukończyła liczne szkolenia m.in. z zakresu terapii behawioralnej - metody modyfikacji zachowania, zastosowania terapii dzieci, profilaktyki uzależnień, przemocy seksualnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła w placówce opiekuńczo – wychowawczej Stowarzyszenia SIEMACHA, Fundacji Bliżej Rodziny, Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej prowadząc konsultacje w Poradni Zdrowia Psychicznego, konsultacje pacjentów w ramach programu ZUS, konsultacje kobiet po mastektomii oraz Stowarzyszeniu KARAN realizując warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień. Pracuje w ujęciu systemowym z rodzinami, parami oraz prowadząc terapię indywidualną.  

 

Anna Koryciak

Psycholog, absolwentka wydziału psychologii (specjalność kliniczna) Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz wydziału filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykładowca akademicki, autor publikacji naukowych z dziedziny psychologii. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół procesów diagnostycznych i terapeutycznych w psychologii online oraz w psychologii sądowej. W SWPS prowadzi badania z zakresu psychologii nowych technologii, możliwości i zagrożeń współczesnych mediów stosowanych w psychologii online.

 

Grzegorz Kuliński   

Certyfikowany terapeuta uzależnień. Absolwent  Uniwersytetu Zielonogórskiego (kierunek pedagogika, specjalność resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym) oraz Studium Terapii Uzależnień w Zielonej Górze. W trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego prowadzonego przez  Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Związany z Poradnią Profilaktyki Terapii i Leczenia Uzależnień MONAR w Legnicy, pełniący obowiązki specjalisty Terapii Uzależnień - współprowadzi grupę psychoedukacyjną, prowadzi terapię indywidualną osób uzależnionych i współuzależnionych oraz grupę motywującą dla osób rozpoczynających terapię. Absolwent szkoleń dotyczących terapii osób uzależnionych behawioralnie, dialogu motywującego z osobami uzależnionymi i wykorzystaniu wiedzy seksuologicznej do pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi.

 

Ilona Phan - Tarasiuk

Psychoterapeutka, coach, mediator, autorka warsztatów dla żon i mam, założycielka bloga: www.zona-spelniona.blogspot.com

W pracy kieruję się zasadami dyskrecji zawodowej oraz profesjonalizmem rozumianym jako regularne uczestnictwo w grupach superwizyjnych oraz we własnych szkoleniach. Bliskie jest mi psychodynamiczne rozumienie człowieka; posiadam doświadczenie pracy także w innych nurtach terapeutycznych widząc w integratywności ogromną szansę, by dobrać odpowiednie interwencje w zależności od zgłaszanych problemów. 

Ukończyłam 4-letnie Podyplomowe Studia Psychoterapii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, swoją praktykę doskonaliłam w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu na Oddziale Całodobowym oraz prowadząc własny gabinet Sursum Corda. Posiadam równieź dyplomy ukończenia studiów z zakresu coachingu, mediacji oraz licznych szkoleń przygotowujących do zawodu psychoterapeuty oraz trenera.

 

Katarzyna Pityńska

Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Studiowała psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła kurs Psychoterapii Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu oraz kurs Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, co umożliwiło zdobycie warsztatu terapeutycznego niezbędnego do pracy z pacjentami i ich rodzinami. Od kilkunastu lat pracuje w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. W tym okresie uzyskała specjalizację w zakresie psychologii klinicznej. W pracy zawodowej pomaga dzieciom, adolescentom, jak i osobom dorosłym, prowadząc psychoterapię indywidualną oraz terapię rodzin. Aktualnie uczestniczy w szkoleniu w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie. Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

 

Malwina Szóstak

Neurologopeda i logopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji, terapeuta pedagogiczny, olinofrenopedagog, diagnosta rozwoju dzieci na podstawie Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Medycznej, terapeuta metody integracji odruchów wg Sally Goddard,  absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich
na Wydziale Zdrowia Publicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Opolskiego. Doświadczenie i umiejętności zdobyła współpracując z terapeutami i odbywając liczne praktyki
w placówkach oświatowych, terapeutycznych i medycznych.

Zajmuje się pacjentami od okresu przedszkolnego, poprzez wiek szkolny, po dorosłych z zaburzeniami sensomotorycznymi i chorobami dezintegracyjnymi. W szczególności zajmuje się zaburzeniami u dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi  w zakresie zaburzeń funkcji poznawczych, percepcyjno-motorycznych, uwagi i pamięci. Obszarem jej działania jest także diagnoza i terapia dysleksji, praca z dzieckiem z trudnościami edukacyjnymi, zaburzeniami zachowania, autyzmem, niepełnosprawnościami intelektualnymi, zespołem Aspergera
i zespołami genetycznymi wymagającymi intensywnej i kompleksowej pracy terapeutycznej.

Praca jest jej pasją, motywuje ją do dalszego poszerzania wiedzy, współpracy z terapeutami, zdobywania nowych doświadczeń i ciągłego szukania odpowiedzi na nurtujące ją zawodowo pytania. Stale bierze udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach poszerzając tym samym obszar swojego działania jako terapeuty. Obecnie głęboko zainteresowana metodą behawioralną i jej efektami w pracy z dzieckiem trudnym i potrzebującym wsparcia.

Prywatnie – szalona mama Lenki, która ciągle próbuje nauczyć się odpoczywać, zakochana w swojej pracy, miłośniczka szybkiej jazdy i skoków ze spadochronem. Kocia mama trzech czworonogów, będących inspiracją do wykorzystywania kociego potencjału w pracy zawodowej (felinoterapia).

 

Dawid Zieliński

Absolwent psychologii o specjalności klinicznej Uniwersytetu SWPS Humanistycznospołecznego. Podnosi swoje kwalifikacje przez udział w studiach podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Doświadczenie zdobywał na oddziałach dziennych: ogólnopsychiatrycznym oraz leczenia uzależnień w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, a także w Środowiskowym Domu Samopomocy w obszarze rehabilitacji psychologicznej. Swoją przyszłość zawodową wiąże z obszarem terapeutycznym i pomocą osobom doświadczającym cierpienia psychicznego. Działacz społeczny, wieloletni były prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi "PIJAFKA" i organizator akcji krwiodawstwa na wrocławskich uczelniach. Prywatnie pasjonat kina oraz turystyki górskiej.

Dzieje się!

 
 
fbwall
 

Partnerzy