Weź udział

Projekt #SMARTme adresowany jest do młodzieży (17 - 25 lat) z rodzinnej pieczy zastępczej mieszkającej na terenie województwa dolnośląskiego.

Warunkiem udziału w projekcie #SMARTme jest wypełnienie oraz przesłanie ankiety do dnia 22.05.2017 r. 

Po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie #SMARTme otrzymają na adres e-mailowy zaproszenie na spotkanie otwierające, które odbędzie się w siedzibie Credit Suisse we Wrocławiu (data zostanie podana w zaproszeniu).

Warunkiem udziału w projekcie #SMARTme jest udział w spotkaniu otwierającym oraz podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie #SMARTme. 

Projekt #SMARTme to szansa na:

# udział w kompleksowym Programie Rozwojowym SMART ME 

# udział w warsztatach kompetencyjnych w Credit Suisse 

# sesje indywidualne 

# spotkania z doradcą zawodowym 

# udział w certyfikowanych szkoleniach zawodowych 

# możliwość odbycia praktyki zawodowej

# udział w wyjściach integracyjnych

# poznanie ciekawych oraz inspirujących ludzi

W razie pytań pisz na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pamiętaj, aby do dnia 22.05.2017 r. przesłać wypełnioną ankietę.

Niniejsza ankieta dotyczy tych instrumentów polityki rodzinnej, które służyć mają poprawie warunków funkcjonowania rodzin z dziećmi do lat 5. Adresowana jest jednak nie tylko do osób posiadających dzieci w tym wieku, ale też wszystkich tych, którzy planują założenie rodziny i/lub posiadanie dzieci.
Państwa opinie będą wykorzystane przede wszystkim przez władze lokalne i inne podmioty, które dążą do tworzenia coraz to bardziej efektywnej polityki rodzinnej w naszym mieście. Dlatego też będziemy ogromnie wdzięczni za poświęcony czas i udzielenie rzetelnych odpowiedzi na nasze pytania. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że ankieta jest anonimowa.

1. Co jest/byłoby dla Pani/Pana największym ułatwieniem przy posiadaniu małego dziecka – do 3. lat?

proszę ponumerować według ważności od 1 – najważniejsze do 7 – najmniej ważne
Numer
Opis
swobodny dostęp do żłobka (np. bliskość położenia, łatwo dostępne miejsca w żłobku)
niska opłata za żłobek
proszę podać maksymalną wysokość akceptowalnej/miesięcznej opłaty
PLN
klub dziecięcy (funkcjonujący podobnie jak żłobek – do 5 godzin dziennie)
proszę podać maksymalną wysokość akceptowalnej/miesięcznej opłaty
PLN
dzienny opiekun (opieka sprawowana w warunkach domowych – opiekuna, z elastycznymi godzinami pracy, dostosowanymi do potrzeb rodzica/rodziców)
proszę podać maksymalną wysokość akceptowalnej/miesięcznej opłaty
PLN
niania (zatrudniana na umowę przez rodzica/rodziców dziecka)
proszę podać maksymalną/akceptowalną wysokość miesięcznego wynagrodzenia
PLN
pomoc babci/dziadka lub innej osoby z rodziny (nieodpłatnie)
możliwość sprawowania opieki osobiście – w zamian za świadczenie pieniężne (bez wykonywania pracy zawodowej)
proszę podać preferowaną wysokość takiego świadczenia
PLN

2. Co jest/byłoby dla Pani/Pana największym ułatwieniem przy posiadaniu dziecka w wieku przedszkolnym - 2,5-5 lat?

proszę ponumerować według ważności od 1 – najważniejsze do 6 – najmniej ważne
Numer
Opis
swobodny dostęp do przedszkola (np. bliskość położenia, łatwo dostępne miejsca w przedszkolu)
niska opłata za przedszkole
proszę podać maksymalną wysokość akceptowalnej/miesięcznej opłaty
PLN
dzienny opiekun (funkcjonujący podobnie jak wobec dzieci do lat 3.)
proszę podać maksymalną wysokość akceptowalnej opłaty
PLN
niania (zatrudniana na umowę przez rodzica/rodziców dziecka – podobnie jak wobec dzieci do lat 3.)
proszę podać deklarowaną maksymalną wysokość wynagrodzenia
PLN
pomoc babci/dziadka lub innej osoby z rodziny (nieodpłatnie)
możliwość sprawowania opieki osobiście – w zamian za świadczenie pieniężne (bez wykonywania pracy zawodowej)
proszę podać preferowaną wysokość takiego świadczenia
PLN

3. Jakie są Pani/Pana największe zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania placówki przedszkolnej?

pytanie dotyczy tylko osób, których dziecko/dzieci uczęszcza do placówki przedszkolnej
zbyt późno otwierane i/lub krótko otwarte, proszę podać deklarowaną godzinę otwarcia
, zamknięcia
jeśli tak, proszę podać propozycje zajęć dodatkowych
1.
2.

4. Czy jest Pani/Pan zainteresowana/ny świadczeniem pieniężnym na dziecko?

Jak często świadczenie to powinno być przyznawane?
proszę podać pożądaną wysokość świadczenia
PLN
Na co byłoby przeznaczone to świadczenie?
Poniżej prosimy Państwa o udzielenie odpowiedzi na pytania, które ułatwią władzom lokalnym i innym podmiotom trafniejsze dostosowanie form wsparcia do rodzin/gospodarstw domowych według różnych cech społeczno-ekonomicznych i demograficznych.
Z góry dziękujemy za udzielone odpowiedzi i przypominamy, że ankieta jest anonimowa.
miejsce zamieszkania (dzielnica/osiedle)
liczba/wiek dzieci na utrzymaniu
pierwsze/wiek
drugie/wiek
trzecie/wiek
czwarte/wiek
piąte/wiek
szóste/wiek
siódme/wiek
ósme/wiek
dziewiąte/wiek
miesięcy

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Projekt „Partycypacyjna polityka rodzinna Miasta Wrocław” realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowany ze środków EOG

 

Zapraszamy do udziału w konkursie "START na weekend" Place zabaw, siłownie plenerowe oraz parki we Wrocławiu.

Wspólnie z nami oceń wrocławskie place zabaw, siłownie plenerowe oraz parki.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie oraz przesłanie ankiety. Dodatkowo można również przesłać na FB akcji rodzinne zdjęcie na tle placu zabaw, siłowni czy parku.

Każda zgłoszona ankieta będzie brała udział w losowaniu nagród: 15 rodzinnych voucherów m.in. na kąpieliska, kajaki czy rejsy Odrą.

Dodatkowe przesłane zdjęcie weźmie udział w losowaniu 2 dodatkowych nagród: rodzinnych biletów do ZOO.

Ankiety oraz zdjęcia należy przesyłać do 30.07.2016 r.

Szczegóły w Regulaminie konkursu  

Niniejsza ankieta dotyczy dostosowania jednostek kultury do potrzeb wrocławskich rodzin. Adresowana jest całych rodzin, które aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Miasta Wrocław i chcą zaangażować się na rzecz społeczności lokalnej. Jednym z efektów naszej pracy będzie diagnoza otwartości placówek na rodziny. Chcemy takim ujęciem pomóc w kształtowaniu zaleceń dla strategii rozwoju miasta omawianych na toczących się już spotkaniach opracowujących inne tematy.

Dla każdej rodziny, tej z Wrocławia i tej odwiedzającej nasze miasto, przygotujemy e-przewodnik, który będzie dostępny na naszej stronie. Będzie on pomocą dla rodziców, którzy chcą odwiedzić miejsca z ofertą kulturalną z dziećmi. Przewodnik ten pomoże się przygotować i zadbać o komfort wszystkich osób podczas wyprawy, jaką często dla rodziny staje się wyjście do placówki.

Zapraszamy do współpracy przy projekcie poprzez wypełnienie ankiety.

 

 

Cykl czterech popołudniowych spotkań o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla rodzin, par, małżeństw, które w atrakcyjny i aktywny sposób poruszają kluczowe dla sukcesu rodziny zagadnienia. Każde spotkanie to aktualna i inspirująca wiedza z danego obszaru, jak i trening narzędzi praktycznych umożliwiających postęp w danej dziedzinie.

Wielu małżonków na początku swojej drogi w związku marzy o tym, aby stać się wyjątkową rodziną. Pełną szczęścia, harmonii, silną i zamożną. Radzącą sobie z trudnościami i dbającą o rozwój każdego członka. Niestety, jak pokazują statystyki, nie będzie to udziałem wielu rodzin. Udziałem wielu rodzin, zamiast spełnienia swoich marzeń, będzie nerwowość, lęk, wzajemne utrudnianie sobie pełnego rozwoju i zadłużenie. Często sprawy przybierają taki obrót bez intencji małżonków, brakuje im po prostu konkretnej wiedzy i know-how związanych z osiąganiem szczęścia. Chcąc uzyskać coś, co staje się udziałem mniejszości, działają tak jak większość…
Czy istnieją wiedza i sposoby działania, które mogą zapewnić rodzinom prawdziwe powodzenie? W Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość jesteśmy przekonani, że tak. Poświeciliśmy wiele czasu i energii, aby ją dla Państwa zebrać i zaprezentować w Programie Rozwoju Rodzin Made in Family. Zapraszamy do udziału!” – Piotr Czekierda Prezes Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość

 

1 dzień - Jak silna jest nasza rodzina?

 • Przyczyny rodzinnych sukcesów i porażek
 • Poznasz zasoby swojej rodziny i zidentyfikujesz jej mocne strony, które mogą stać się źródłem rodzinnego powodzenia i szczęścia; 
 • Sprawdzisz jaki wkład w rodzinę mają jej poszczególni członkowie.
 • Mężowie poznają unikalny wkład swoich żon, żony unikalny wkład swoich mężów, a rodzice będą mogli lepiej poznać unikalne zasoby swoich dzieci; 
 • Dowiesz się co cechuje silną rodzinę, na czym można się oprzeć, a co powoduje kryzysy i jest przyczyną słabości. .

2 dzień - Talenty: jak rozpoznawać i rozwijać?

 • Dobre wykorzystanie i pomnażanie talentów może być źródłem rodzinnego szczęścia.
 • Dzięki warsztatom lepiej rozpoznasz talenty swoje i swoich dzieci; 
 • Przygotujesz plan ich rozwoju bazując na własnych możliwościach oraz dzięki pomocy dostępnych specjalistów Fundacji; 
 • Będziemy odkrywać korzyści, jakie płyną z rozwijania talentów wszystkich członków rodziny dla funkcjonowania całej rodziny.

 

3 dzień - Droga ku wolności finansowej rodziny.

 • Trudności finansowe to częsta przyczyna kryzysów małżeńskich.

 • Zarządzanie własnymi finansami to niełatwe zadanie.

 • Rzadko posiadamy wiedzę jak budować aktywa, czyli źródła środków finansowych, a jak ograniczać pasywa, czyli źródła wydatków. 

 • Podczas szkolenia będziesz mieć okazję do tego, aby dokonać analizy budżetu rodzinnego.

 • Dzięki grze symulacyjnej poznasz skuteczne strategie prowadzące do wolności finansowej oraz stworzysz własny plan rozwoju finansowego.  Spokój w wymiarze finansów przyczyni się, ale i pozwoli poświęcić więcej uwagi budowaniu sukcesu i szczęścia rodzinnego.

 

4 dzień - Projekt rodzinny

 • Zwieńczenie Programu Rozwoju Rodziny Made in Family.
 • To warsztat podczas którego jako rodzic poznasz narzędzia służące osiąganiu długoterminowych celów, które obejmują rozwój zarówno osobisty, jak i całej rodziny; 
 • Poszukamy dróg synergii pomiędzy wszystkimi członkami rodziny, tak by działała jak sprawny i harmonijny organizm; 
 • Finałem warsztatów będzie opracowanie, przy wsparciu specjalistów, długoterminowego rozwojowego projektu rodzinnego, wyznaczającego kierunki działania na najbliższe lata.

OPINIE UCZESTNIKÓW PROGRAMU ROZWOJU RODZINY Made in Family:

 

Ewelina Gładysz, pracownik biura promocji Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
"Skrzydła do dalszego rozwoju rodziny, coś optymistycznego w temacie rodziny, wzmocnił moje myślenie o mojej rodzinie, rodzinie w ogóle. Konkretne tematy rozwijane ciekawie."
Monika Muszkat-Succi, prawnik
"Uświadomił mi co dokładnie wpływa na obecną jakość mojego życia i jakich narzędzi/sposobów należy użyć, aby przejść przez życie w sposób optymalny i jak z niego „wycisnąć” szczęście tak, aby przed śmiercią jak najmniej żałować i czuć się spełnionym."
Tomasz Wróbel, Mercedes-Benz Grupa Wróbel
"Polecam warsztaty, jako bodziec do działania dla rodzin, które chcą faktycznie dać coś dobrego swojej rodzinie w skomplikowanej rzeczywistości, która nas otacza. Warsztaty nakierowują na rzeczy ważne i dają narzędzia do refleksji, wartościowania i podjęcia uporządkowanych działań w życiu rodziny."
 
 
 

Weź udział

Konkurs rozstrzygnięty. 

Zapraszamy do udziału w konkursie "Kulturalna fotografia".

W ramach konkursu czekamy na fotografie rodzinne zrobione na tle plakatu promującego wydarzenie „Spacerem przez kulturę”.

Prace konkursowe należy przesłać do dnia 30.11.2015 r. w wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Nagrodami w konkursie jest 10 biletów rodzinnych na wydarzenia kulturalne we wrocławskich instytucjach kultury. 

Przed przystąpieniem do konkursu proszę zapoznać się z Regulaminem konkursu.

Fundatorami nagród w konkursie jest Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość.

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Inicjatyw Obywatelskich.

Dzieje się!

 
 
fbwall
 

Partnerzy