Osoby fizyczne 

Każda osoba fizyczna (podatnik PIT), która przekaże darowiznę na cele charytatywne może odliczyć ją od dochodu w zeznaniu podatkowym na koniec roku podatkowego. Łączna kwota odliczeń z tego tytułu nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT/0. Podać należy:

  • kwotę przekazanej darowizny,
  • kwotę dokonanego odliczenia,
  • dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę
    i adres.

Do wykazania darowizny wystarczy dowód wpłaty na rachunek obdarowanego.

Darowizna powinna zostać przekazana na następujące konto:

Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość
ul. J.Klaczki 48, 51-151 Wrocław
Numer konta: 19 1750 0012 0000 0000 2299 7394
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Tytuł przelewu: „Darowizna na cele statutowe”
Tytuł przelewu: „Darowizna na Strefę Aktywnej Mamy”

Dokonaj wpłaty 

Określ cel darowizny:
Wybierz wysokość darowizny

Zatwierdź

Dzieje się!

 
 
fbwall
 

Partnerzy